Ingrid Geesink

Tima

Tima

Reshaping | time

Reshaping | time

Reshaping | time

Reshaping | time

(re)shaping time / stol de tijd / ich will mein Leben zurück

Wat is tijd als je niet weet hoe laat het is? Hoe lang duurt een eeuwigheid? En waarom is het zo donker om me heen?

Kunstenaars, schrijvers en wetenschappers laten zich al eeuwenlang inspireren door het verschijnsel tijd. Griekse filosofen maakten al onderscheid tussen de lineaire en meetbare kloktijd (chronos) en de kwalitatief ervaren tijd van ‘het juiste moment’ (kairos). Dat laatste wordt ook wel tussentijd of innerlijke tijd genoemd, een moment van diepe concentratie en creativiteit waarin ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten. Friedrich Nietzsche noemde dit de ‘windstilte van de ziel’. De socioloog Robert Merton heeft het over serendipiteit als de gave om onverwachts iets goeds te ontdekken, een soort welgemikt toeval. Daarvoor is tijd en aandacht nodig. En dat wordt steeds lastiger. Zoals Joke Hermsen schreef in ‘stil de tijd’ is onze tijd steeds meer een economisch principe geworden, gekenmerkt door schaarste en versnelling in een leven van technostress en burnouts. Zelfs productiviteitsgoeroes pleiten nu voor lummeltijd.

Dit project gaat over meetbaarheid van tijd en persoonlijke beleving van tijd. Reshaping time / gestolde tijd is een onderzoek naar het (opnieuw) vormgeven van tijd in een onbekende ontheemde wereld. Een omgeving die niet sociaal is, afgelegen en ver weg van afleiding en menselijk contact. Een plek waar het ritme van de natuur misschien eerder verwarrend dan behulpzaam is als kompas. Hoe geef je vorm aan de tijd? Hoe kneed je de dagelijkse realiteit?

Mijn plan is om het najaar van 2019 een aantal weken alleen in een hutje op IJsland te gaan zitten, met een camera en een 4x4. Het aantal uren daglicht is beperkt. IJsland is geologisch interessant omdat het nog erg jong is en nog steeds wordt gevormd, terwijl de natuur in sommige aspecten heel traag is (zoals de korstmossen die soms maar 0,1mm per jaar groeien). Het eiland bestaat vooral uit vulkanisch materiaal en gesteente, maar omvat ook de grootste gletsjers ter wereld. Het is een letterlijk voorbeeld van gestolde tijd.

Ik werk graag met organische materialen uit mijn omgeving om beeld te maken. Ik wil ingrediënten gebruiken waaruit tijd herleidbaar is, zoals fossielen en gesteente, gletsjerijs en lava, maar ook specifieke planten uit het poolgebied die zich kunnen aanpassen aan de tijd. Dat is letterlijke tijd. Daarnaast wil ik weten wat deze plek doet met mijn eigen ervaring en beleving van tijd. Op die manier onderzoek ik het ritme van de natuur en mijn rol als mens in die voor mij vreemde omgeving.

#reshapingtime #stoldetijd #geef-me-mijn-tijd-terug